43 هزار خرمشهری در تعاونی سهام عدالت ثبت نام کردند
 
رییس اداره تعاون خرمشهر گفت: 43 هزار و 935شهروند خرمشهری در شرکت تعاونی سهام عدالت این شهرستان ثبت نام کردند
رضا پیوسته به مناسبت هفته تعاون در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد 38 هزار و 713 نفر در خرمشهر برگ سهام عدالت گرفتند.
وی گفت: از ابتدای سال ‌جاری تاکنون 25 تعاونی در بخش های مختلف در اداره تعاونی خرمشهر تشکیل شده است.
پیوسته اضافه کرد: بیشترین تعاونی ها در بخش های پرورش ماهی و حمل و نقل دریایی در اداره تعاون خرمشهر تشکیل گردید.
وی گفت:در سال گذشته 80 تعاونی شامل تعاونی های حمل و نقل دریایی هفت تعاونی، در بخش خدمات 14 تعاونی، در بخش کشاورزی 61 تعاونی، در بخش صنعتی 12 تعاونی، در بخش مسکن 13 تعاونی، تامین نیاز تولیدکنندگان دو تعاونی و در بخش تامین نیاز مصرف‌کنندگان دو تعاونی تشکیل شده است.