* تولیدکنندگان گل حق برداشت آب ندارند
* 200 گلکار دزفول در صورت ممنوعیت حق برداشت آب بیکار می‌شوند
   مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول گفت: به تولید کنندگان گل اعلام شده است که حق برداشت آب ندارند.

عبدالحسن حکیم توضیح داد: همه ساله تولید کنندگان در فصل تابستان به کشت تابستانه همچون پرورش گل مریم می‌پردازند تا در فصل پاییز گلها را برداشت کنند اما در حال حاضر به تولید کنندگان گل اعلام شده حق برداشت آب ندارند.

وی تصریح کرد: کشاورزان مردد هستند و نمی‌دانند در صورت تعطیل شدن کار باید چه اقدامی انجام دهند زیرا شغل آنها کشاورزی است و تنها راه منبع درآمدشان از طریق کشاورزی حاصل می‌شود.

حکیم افزود: تولیدکنندگان در انتظار تصمیم دولت برای تامین آب مورد نیازشان هستند.

وی بیان کرد: 200 گلکار در دزفول به پرورش گل می‌پردازند که در صورت ممنوعیت حق برداشت آب بیکار می‌شوند.

حکیم تصریح کرد: امسال به دلیل مساعد نبودن وضعیت جوی آب و هوا کیفیت گلهای تولید شده همانند سال گذشته نبوده است. در حال حاضر گلها برداشت شده و تنها مقداری گل گلایول چیده نشده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول یادآور شد: سند زمین محل پایانه‌ گل تاکنون واگذار نشده است