اخذ سند زمین مشکل اصلی ساخت پایانه است

مدیر عامل شرکت تعاونی‌ گل و گیاه زینتی دزفول مشکل اصلی احداث پایانه گل و گیاه شهرستان را اخذ سند زمین محل پایانه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زمینی که برای احداث پایانه گل و گیاه دزفول در نظر گرفته شده است چند مدعی مالکیت دارد.

عباس علی محمدی اظهار داشت: پیگیری‌های بسیاری برای رفع مشکل سند زمین پایانه گل و گیاه دزفول صورت گرفت اما تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته است؛ همچنین شرکت سند و مدرکی در خصوص مالکیت زمین محل احداث پایانه ندارد.

وی با اشاره به متوقف شدن عملیات احداث پایانه گل و گیاه دزفول به علت نبود نقدینگی تصریح کرد: به علت واگذار نشدن سند زمین به شرکت و نداشتن وثیقه نمی‌توانیم تسهیلات مورد نیاز برای احداث پایانه را از بانک دریافت کنیم.

محمدی با یادآوری جابه‌جایی گل و گیاه تولیدی خوزستان با اتوبوس بیان کرد: حمل گل و گیاه به دیگر نقاط با اتوبوس خسارات فراوانی به همراه دارد و باعث افت کمیت و کیفیت گل‌ها شده است.

وی تاکید کرد: به علت نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات گل و گیاه در خوزستان تولیدکننده‌ای برای صادرات گل و گیاه اقدام نمی‌کند.