آماده شدن زمین مورد نیاز62هزار واحد مسکن مهر در استان

مهندس دهقانی

رییس سازمان مسکن‌و شهرسازی خوزستان گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت 62هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به تعاونی‌ها واگذار شده است.

به گزارش ایسنا ، نصراله دهقانی در نشست خبری پیرامون موضوع میزان پیشرفت طرح مسکن مهر در خوزستان اظهارکرد: براساس تعهدات تا پایان سال جاری باید زمین مورد نیاز حدود 80هزار واحد مسکن مهر تامین شود.

وی با بیان این که دولت در طرح مسکن مهر بسترساز کارها است، افزود: فلسفه‌ ایجاد تعاونی‌های مسکن مهر در کشور، ورود مردم به این طرح مردمی بود. طرح مسکن مهر، طرحی دولتی نیست بلکه یک کار مردمی است و دولت تنها برای پشتیبانی‌و توانمند کردن تعاونی ها در این طرح حضور دارد.

رییس سازمان مسکن‌و شهرسازی خوزستان یادآورشد: هم‌اینک بیش از 47هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر مراحل کمیته تخصصی‌و بیش از 53 هزار واحد مراحل آماده‌سازی زمین را گذرانده‌ اند.