آغاز عملیات اجرایی ساخت ۷ هزار خانه در شهر جدید رامین اهواز

   مدیرعامل شهر جدید رامین اهواز از آغاز عملیات اجرایی ساخت هفت هزار خانه مسکونی در این شهر خبر داد.   

درویش علی کریمی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: عملیات اجرایی ساخت هفت هزار منزل مسکونی با تسطیح زمین در ناحیه چهار این شهر آغاز شده است.

وی افزود: ناحیه چهار رامین 185 هزار هکتار است که پس مدتها رایزنی با کشاوران منطقه و برخی از معارضین نسبت به تملک زمین آن اقدام کرده ایم و از یک ماه گذشته شروع به تسطیح آن برای آغاز ساخت منازل مسکونی تعاونی های مسکن مهر اهواز کرده ایم.

کریمی مساحت شهر جدید رامین را 600 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: در مرحله اول 85 هزار نفر برای سکونت در این شهر در نظر گرفته ایم که در یک افق بلند مدت می توانیم این جمعیت را به 120 هزار نفر برسانیم.

وی تصریح کرد: به زودی زمینهای قابل واگذاری این شهر در اختیار اعضای تعاونیهای مسکن مهر قرار می گیرد و با تمهیداتی که اندیشیده ایم کار اتحادیه های مهر برای انعقاد قرارداد ساخت منازل مسکونی اعضای خود تا حدودی جلو افتاده است.

کریمی از اعضای تعاونیهای مهر در خواست کرد هر چه سریعتر نسبت به انجام مراحل قانونی آغاز به کار ساخت واحدهای مسکونی و انعقاد قرارداد اقدام کنند تا مراحل واگذاری زمین به اتحادیه های مسکن مهر با تاخیر مواجه نشود.