شناسایی افراد جویای کار و تاسیس تعاونی های اشتغالزایی
استاندار خوزستان از تاسیس بانک زمین و مسکن به منظور شناسایی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی مناطق حاشیه شهر اهواز خبرداد .  
به گزارش " ایسکانیوز" استاندار خوزستان در جلسه ستاد توانمندسازی مناطق حاشیه شهر اهواز با اعلام این خبر افزود : این بانک با همکاری اداره ثبت و احوال ،منابع طبیعی ،شهرداری و مسکن و شهرسازی نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی حاشیه شهرفعالیت خود را آغاز می کند .
جعفرحجازی با بیان اینکه بسیاری از املاک مناطق حاشیه شهر اهواز فاقد سند و فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند تصریح کرد : شهرداری نیز در این خصوص راهکارهای لازم جهت صدور اسناد مالکیت این املاک را اتخاذ کردتا مالکان این واحدها بتوانند نسبت به تخریب و نوسازی ملک خود اقدام کنند.
وی در این جلسه اشتغال را مشکل عمده مناطق حاشیه اهواز اعلام کرد و در این خصوص گفت :اداره کل تعاون ، سازمانهای کار و امور اجتماعی و فنی حرفه ای باید نسبت به شناسایی افراد جویای کار ،تاسیس تعاونی و آموزش جوانان و زنان بی سرپرست و اعطای وام های اشتغال زایی گام عملی بردارند .
معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در جلسه ستاد توانمندسازی اسکان غیررسمی که با حضور استاندار خوزستان برگزار شده بود گفت : سازمان مسکن و شهرسازی استان باید تا 20 اردیبهشت ماه امسال اقدامات لازم برای تاسیس بانک زمین و مسکن را انجام و نتیجه را گزارش دهد.
سید"عباس طباطبایی" در این جلسه خواستار تشکیل دفاترستاد توانمندسازی درمناطق حاشیه‌نشین استان خوزستان تا دو ماه آینده شد و در این خصوص تاکید کرد : مشاور طرح توانمندسازی تا 2 هفته آینده باید تمام شهرهای خوزستان که دارای مناطق حاشیه نشین هستند ،شناسایی کند .
وی افزود : پس از شناسایی این مناطق با کمک فرمانداران و شهرداران شهرهای حاشیه نشین، دفاتر ستاد توانمندسازی در آنها مستقر می شود و فرمانداران باید هر دو هفته یک بار عملکرد دفاتر خود را به معاونت عمرانی گزارش دهند .
معاون عمرانی استانداری خوزستان شناسایی افراد بیکار و معرفی آنها به مراکز فنی و حرفه ای، افراد کم سواد و بیسواد و معرفی آنها به مراکز ذیربط،معتادان ، رفع مشکلات خدماتی و رفاهی، حرفه آموزی و کاریابی را از جمله وظایف دفاتر ستاد توانمندسازی اعلام کرد .
طباطبایی با بیان اینکه دفاتر ستاد تونمندسازی اسکان غیررسمی علاوه بر اجرای کارهای عمرانی ،اقدامات فرهنگی، اجتماعی را در مناطق حاشیه نشین انجام می دهند گفت: به منظور بهتر اجرا شدن طرحها و اهداف توانمندسازی باید از معتمیدن محلی جهت رفع مشکلات فرهنگی- اجتماعی و امنیتی مناطق حاشیه نشین استفاده شود .