١۵٠٠زن بی‌سرپرست درخرمشهرثبت نام کردند
 
نایب رییس تعاونی سهام عدالت خرمشهر گفت:در مرحله پنجم از ثبت نام سهام عدالت ویژه زنان بی سرپرست و بدسرپرست تاکنون یک ‌هزار و 500 زن بی‌سرپرست برای دریافت سهام عدالت در خرمشهر ثبت‌نام کرده‌اند.
"شهرزاد جلیلیان" در گفت وگو با ایرنا افزود:در این طرح زنان بی سرپرست، خود سرپرست، دختران مجرد بی‌سرپرست، زنان دارای شوهران معتاد، زنان شوهر‌دار از کار افتاده با گواهی و تشخیص کمیسیون پزشکی ، سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
نایب رییس تعاونی سهام عدالت خرمشهر ادامه داد:با توجه به اینکه مرحله نخست شناسایی افراد واجد شرایط این مرحله توسط بهزیستی‌ انجام می‌شود، از این رو این افراد باید مدارک خود را برای شناسایی به این اداره تحویل دهند.
جلیلیان بیان کرد: تاکنون یک‌هزار و 500 نفر از زنان بی‌سرپرست خرمشهر در این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند و مابقی افراد واجد شرایطی که هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند نیز در روزهای باقیمانده این کار انجام خواهند داد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه در مراحل قبل با کمبود فرم‌های ثبت‌نام مواجه بوده و تعدادی از واجدان شرایط موفق به ثبت‌نام نشده‌اند برای جلوگیری از این مشکل در این مرحله 50 هزار برگه سهام عدالت برای واگذاری دریافت شده است.
نایب رییس تعاونی سهام عدالت خرمشهر در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت این مرحله خاطرنشان‌کرد: پس از پایان مرحله ثبت‌نام و انجام شناسایی و بررسی‌های مربوطه در خصوص افراد ثبت‌نام شده به زنان واجد پرداخت برگه سهام عدالت داده و سهام‌دار خواهند شد.
جلیلیان افزود:با توجه به‌اینکه در مراحل قبلی ثبت‌نام‌ها به دلیل کمبود فرم تعدادی از افراد واجد شرایط و به خصوص روستاییان موفق به انجام ثبت‌نام نشده‌اند، در خواست ثبت‌نام آنها در مرحله تکمیلی داده شده است که در صورت موافقت، واجدان شرایط مراحل قبل نیز سهام‌دارخواهند شد.
وی گفت: در مراحل گذشته ثبت‌نام‌های انجام شده در خرمشهر 66 هزار نفر در این شهرستان سهام‌دار شده‌اند.
نایب رییس تعاونی سهام عدالت خرمشهر اظهار داشت: در زمان حاضر سود سهام عدالت کارکنان آموزش و پرورش در حال پرداخت است و تا زمان اتمام این مرحله سود دیگری پرداخت نخواهد شد.
جلیلیان ادامه داد: همچنین کارگران ساختمانی، طلاب و خبرنگاران نیز در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.