مانعی برای ورود برنج وارداتی تعاونی های مرز نشین وجود ندارد
 
مهدی قطبی زاده

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: برنج وارداتی تعاونی‌های مرز نشین از نظر ما هیچ‌گونه مشکلی ندارند و مانعی برای واردات آن نیست.

مهدی قطبی‌زاده در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعی مبنی بر بروز مشکل احتمالی در برنج وارداتی تعاونی‌های مرزنشین به اداره تعاون خوزستان گزارش نشده است و واردات این محصول همچنان ادامه دارد.

مدیر کل تعاون خوزستان خاطرنشان کرد: البته اظهار نظر نهایی در زمینه سلامت برنج‌های وارداتی با اداره کل استاندار است.