جهش در روند اجرایی مسکن‌مهر را تاپایان سال جاری شاهد هستیم

رییس سازمان مسکن‌و شهرسازی استان خوزستان گفت: ساخت‌ مسکن فرآیندی است که نیازمند زمان است‌؛ امیدواریم در 6 ماهه دوم سال جاری شاهد جهشی‌ در روند عملیات اجرایی مسکن مهر استان باشیم.

به‌گزارش ایسنا در خوزستان، نصراله دهقانی در نشست شورای مسکن استان که شب گذشته در محل استانداری خوزستان برگزارشد، بابیان این مطلب اظهارکرد: اطمینان دارم در نشست آینده تعداد پی‌های ریخته شده، سقف‌هاو اسکلت‌های واحدهای مسکونی طرح مسکن‌مهر افزایش یابد.

وی افزود: برخی در ابتدا احساس می‌کردند تمام امور مسکن‌مهر باید توسط دولت انجام شود. پس از آن معلوم شد که این موضوع یک‌ فعالیت مردمی است.

دهقانی با بیان این که تعدادی از افراد به‌دلیل بی‌پولی‌یا بی‌نیازی به مسکن‌مهرتمایلی نشان ندادند تصریح‌کرد: اگرهر کدام از تعاونی‌های مسکن‌مهر در شهرستان‌های استان ادعا کند که با سازمان مسکن‌و شهرسازی خوزستان جلسه‌ای نداشته، بی‌انصافی کرده است.

وی ادامه‌داد: بنده در هفته گذشته با تعاونی‌های هفت شهر جلسه داشتم. درحال حاضر زمین‌ها آماده شده‌و 90درصد آنها معارض ندارند. البته بخشی از شهرهای خاص استان به‌دلیل وجود بافت‌های عشایری همیشه این مشکلات را داشته‌اندو ساکنان آنها معتقدند که همه زمین‌ها متعلق به خودشان است.

دهقانی عنوان‌کرد: مراحل طراحی‌و معماری بیش از 45هزار قطعه از زمین‌ها انجام شده است‌و از این تعداد نزدیک به 6هزار قطعه پروانه دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان‌کرد: شیوه‌های انتخاب پیمانکاران نیز مشخص شده‌و بین بانک‌ها هماهنگی به‌وجود آمده است، بانک عامل ما، بانک مسکن است‌و بانک‌ها دیگر تنها به تعهدات گذشته عمل می‌کنند.

رییس سازمان مسکن‌و شهرسازی استان خوزستان یادآورشد: برای اجرای طرح مسکن مهر در90درصد از شهرستان‌های استان زمین وجود داردو شهرهای عمده هم‌چون آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بندرامام، امیدیه، شوشتر، ایذه‌و هفتکل مشکل زمین نداشته‌ایم‌و حتی زمین‌های اضافی نیز در این مناطق وجود دارد.