انتخاب اعضای هیات مدیره تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی خرمشهر

خبرگزاری فارس: بخشدار مرکزی خرمشهر گفت: اعضای هیئت مدیره تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی خرمشهر انتخاب شدند.

نادر عمیدزاده اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین و انتخاب اعضای هیئت مدیره تعاونی دهیاری‌ها در جلسه‌ای اعضای آن مشخص شدند.
وی اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی خرمشهر براساس تفاهمنامه منعقده بین اداره تعاون و مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان انتخاب و تعیین شدند.
بخشدار مرکزی خرمشهر ادامه داد: بر این اساس یوسف شرجی به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدرضا ادریس‌پور نایب رئیس این هیئت مدیره انتخاب شدند.
عمیدزاده تصریح کرد: همچنین محمد غانمی به عنوان منشی، مکی زویدات بازرس اصلی و فاخر مطور به عنوان بازرس علی‌البدل هیئت مدیره تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: این شرکت تعاونی در زمینه عمران و آبادانی روستاهای خرمشهر به فعالیت پرداخته و بر اساس نیاز مناطق مختلف و با انجام اقدامات مقتضی نسبت به حل مشکلات مردم روستاها اقدام خواهند کرد.
بخشدار خرمشهر خاطرنشان کرد: با انتخاب هیئت مدیره، اعضای انتخاب شده خود به انجام کارهای مربوط به روستاها پرداخته و تصدی‌گری بخش دولت در این زمینه کاهش و به دهیاران واگذار می‌شود.
عمیدزاده افزود: فعالیت اعضای هیئت مدیره تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی به انجام اقدامات خاص محدود نبوده و در همه زمینه‌های عمران و فنی، بهداشتی، آموزشی، کشاورزی و بسیار دیگری از حوزه به خدمت‌رسانی خواهند پرداخت.
وی با بیان اینکه با تشکیل و انتخاب اعضای این شرکت توانایی‌ها و نیازهای روستاهای مناطق مختلف بهتر اولویت‌بندی می‌شود، افزود: اعضای این هیئت مدیره که از دهیاران و اعضای شورای روستایی هستند، آشنایی کامل و مناسبی نسبت به مسائل و مشکلات روستاها داشته و برای رفع آنها نیز برنامه‌ریزی می‌کنند.
بخشدار خرمشهر در پایان ابرازامیدواری کرد با آغاز فعالیت این شرکت تعاونی و انجام مناسب کارهای محوله شاهد رشد و عمران روستاها ی خرمشهر باشیم.