درآمد مشمول مالیات تعاونی‌ها از معافیت 25 درصدی برخوردار شد
 
مهدی قطبی زادهخبرگزاری فارس: مدیرکل تعاون خوزستان اعلام کرد: براساس قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، درآمد مشمول مالیات تعاونی‌ها از معافیت 25 درصدی برخوردار شد.

مهدی قطبی‌زاده اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، به منظور افزایش سهم بخش تعاونی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه، دولت برای حمایت از این بخش، فعالان عرصه تعاونی را تحت حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی خود قرار داده است.
وی با اشاره به اختصاص 30 درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی‌ گفت: 30 درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی برای پوشش سه دهک پایین جامعه اختصاص می‌یابد.
به گفته قطبی‌زاده برای حمایت از فعالیت تعاونی‌ها در کشور، درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، در قانون اصل 44 مشمول 25 درصد تخفیف مالیاتی است.