240 نفر از کارکنان تعاونی اعتبار به صورت رسمی جذب شهرداری اهواز شوند

 عضو شورای شهر اهواز از تورم بالای نیروی انسانی در شهرداری این شهر خبر داد.    

رمضان منجزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: از روزی که فعالیت خود در شورای شهر اهواز را آغاز کردم با معضلی به نام تورم نیروی انسانی یا به عبارتی تعداد بیش از حد پرسنل موجود در شهرداری اهواز روبرو بودیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون تعداد بالای پرسنل شهرداری اهواز سالانه مبلغی حدود 200 میلیارد ریال از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می دهند.

منجزی تاکید کرد: اگر در سیستمی مثل شهرداری 200 میلیارد ریال دستمزد پرداخت شود، باید حداقل دو هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی اجرا شود اما در سال گذشته بودجه عمرانی شهرداری اهواز 40 در صد این مبلغ  نیز نبود.

وی تصریح کرد: این مبلغ نشان می دهد که در شهرداری اهواز عدم ساماندهی مشاغل و شغلهای کاذب وجود دارد.

عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: به تازگی از سوی استانداری خوزستان نامه ای به شهرداری اهواز ارسال شده که  در آن خواسته شده حدود 240 نفر از کارکنان تعاونی اعتبار به صورت رسمی جذب شهرداری اهواز شوند در حالیکه اکثر این افراد تحصیلات مرتبط با نیازهای شهرداری ندارند.

منجزی افزود: سیستمی که با تورم نیروی انسانی مواجه است استخدام این میزان افراد با تحصیلات غیر مرتبط فاجعه است.

وی تاکید کرد: دولت نباید برای اینگونه کارها بر شهرداری فشار وارد و این سازمان را به کارهایی که به صلاحش نیست وادار کند.

شورای شهر اهواز دارای 9 عضو اصلی و چهار عضو علی البدل است.