مرکز تکثیر بچه ماهی به زودی  به بهره برداری می رسد

عده ای از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به همراه کارشناسان اداره کل تعاون خوزستان از شرکت تعاونی آبزی گستران امروز که در شهرستان شوشتر و در زمینه ی  پرورش ماهی فعالیت دارد بازدید کردند .

در جریان این بازدید ، مدیرعامل تعاونی آبزی گستر امروز در سخنانی گفت : این تعاونی - که از 7 عضو دانشگاهی تشکیل شده - در زمینی به وسعت 110 هکتار در حال فعالیت است و 75 هکتار استخر پرورش ماهی دارد .

مهندس امانی افزود : در استخرهای پرورش ماهی این تعاونی سالانه 400 تن ماهی تولید می شود که با برنامه ریزی های در حال اجرا به زودی میزان پرورش ماهی را به 550 تن در سال خواهیم رساند .

وی سپس به مرکز در حال ساخت تکثیر بچه ماهی اشاره کرد و گفت : در این شرکت تعاونی یک مرکز تکثیر بچه ماهی شامل 10 حوضچه اصلی و یک حوضچه تکثیر نیمه مصنوعی بچه ماهی با ظرفیت 30 میلیون قطعه در حال ساخت است که تا پیش از پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد .

مدیرعامل تعاونی آبزی گستر امروز افزود : تولید کپور ماهی های چینی در این مرکز تکثیر هم اکنون در کشورهای چین و مجارستان در حال اجرا است .

این گزارش حاکی است : استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز همچنین از استخرهای پرورش ماهی و مرکز تکثیر بچه ماهی بازدید کردند و از نزدیک به روند فعالیت های این تعاونی آشنا شدند .