مهدی قطبی‌زاده : تعاونی‌های فراگیر ملی تشکیل می شود

مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف توسعه بخش تعاون، ایجاد اشتغال و افزایش عدالت اجتماعی تشکیل می‌شوند.

مهدی قطبی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در راستای توانمند کردن درآمد سه دهک پایین جامعه، تعاونی‌هایی که 70 درصد اعضای آن‌ها را این دهک‌ها تشکیل دهند مشمول کمک‌های دولتی خواهند شد.

وی افزود: کمک‌های دولتی از محل فروش کارخانجات دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی صورت می‌گیرد.

قطبی‌زاده با اشاره به اینکه معیار عضویت افراد در این تعاونی‌ها سه دهک پایین جامعه است، تصریح کرد: اعضای تعاونی سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، روستاییان، عشایر و بسیجیان بی‌کار جزء سه دهک پایین جامعه‌ می‌توانند برای تشکیل و عضویت در تعاونی‌های فراگیر ملی به ادارات تعاون شهرستان خود مراجعه کنند.

مدیر کل تعاون خوزستان تاکید کرد: ارزش هر سهم برای هر نفر یک هزار تومان است و افراد پس از مراجعه و شناسایی و برگزاری جلسات توجیهی برای ثبت تعاونی‌های فراگیر راهنمایی می‌شوند.

قطبی‌زاده افزود: متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم می‌توانند به نشانی اینترنتی تعاونی به نشانی www.icm.ir مراجعه و مدارک خود را تکمیل و به سازمان تعاون ارایه کنند.

وی با بیان اینکه موافقت‌نامه تشکیل این تعاونی‌ها توسط وزارت تعاون صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: هیات مؤسس باید 20 درصد سرمایه اولیه را متعهد شود؛ حداقل سرمایه اولیه تشکیل تعاونی نیز 10 میلیون تومان است.