نظام آموزشی با نیازهای شغلی تطبیق ندارد

وزیر تعاون

وزیر تعاون تاکید کرد : نیازمندی های مردم فقط خورد و خوراک نیست ، باید تولید ثروت شود . ثروت هم از طریق آموزش و سازماندهی کارجویان و متقاضیان کار و یاد گیری حرفه و انجام کار و تولید بدست می آید . بانک ها نیز موظف هستند به متقاضیان دارای حرفه وام اشتغال پرداخت کنند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، دکتر محمد عباسی که در شورای اداری اداره کل تعاون خوزستان سخن می گفت ضرورت ایجاد تشکل های تعاونی را یادآور شد و گفت : از آن جا که حرکت توانمند سازی گسترده است بنابراین امکان کار انفرادی با فضای دولتی در کشور مقدور نیست و تعاونی بهترین شیوه برای انجام کار و تولید و ایجاد عدالت اجتماعی است .

وی بر ضرورت مشارکت مردم در انجام امور تاکید کرد و گفت : اگر در حرکت های اجتماعی مردم به میدان نیایند نمی شود باجبار کاری صورت داد .

باید انگیزه های لازم برای حضور مردم در میدان های مشارکت اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد تا آنان نیز با سرمایه های حتی اندک خود و آوردن امکانات ، کارهای مشارکت جمعی را با تعهد و دلسوزی بیش تری انجام دهند .

وزیر تعاون حل مشکل اشتغال را راهنمایی و آگاهی مردم در انجام کار بر شمرد و خاطر نشان کرد : در هیچ جای دنیا امر اشتغال در فضای اداری تعریف نشده است . لازم است که بیکاران حرفه های متعدد یاد بگیرند .

وی تصریح کرد : متاسفانه نظام آموزشی ما با نیازهای شغلی تطبیق ندارد و نمی تواند با حرفه آموزی توام باشد . بسیاری از فارغ التحصیلان ما فقط تئوری خوانده اند و مدرک گرفته اند و حرفه ای نمی دانند ! بنابراین نباید انتظار داشت که مشکل اشتغال حل شود جز این که ما این افراد را دعوت ، راهنمایی و سازماندهی کنیم و با توجه به استعداد مناطق در کارهای اقتصادی و توانمندی افراد ، آموزش هایی در زمینه های فنی و حرفه ای به آنان داده شود و آن گاه به بانک توسعه تعاون و دیگر بانک ها برای گرفتن وام معرفی شوند .

دکتر عباسی در ادامه ی سخنان خود با بیان این نکته که باید به متقاضیان هدف دار وام پرداخت کرد ، فارغ التحصیلان ، جوانان نیازمند ، افراد کم بضاعت و زنان خود سرپرست و کار بلد که از توان علمی و فنی نیز برخوردارند را در اولویت پرداخت وام بر شمرد و خواستار ارتباط و تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزشی در جهت برنامه ریزی و فراهم کردن زیر ساخت ها و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان شد .

وزیر تعاون با اشاره به برنامه های دولت برای حل مشکل مسکن قشرهای نیازمند در کشور ، کارهای صورت گرفته از سوی اداره کل تعاون خوزستان را خوب توصیف کرد و افزود : برای متقاضیانی که آمادگی تشکیل تعاونی را دارند ، تعاونی تشکیل دهید و بر کار آنان نظارت کنید اما افرادی که نمی خواهند در قالب تعاونی ساخت و ساز کنند به مسکن و شهرسازی معرفی کنید تا نسبت به تحویل زمین اقدام کنند .

وی تصریح کرد : سازمان های مسکن و شهرسازی موظف اند زمین های مرغوب در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهند و زیر ساخت ها را نیز آماده کنند . شهرداری ها نیز به متقاضیان مسکن در دادن پایان کار سخت نگیرند و بگذارند متقاضیان کم درآمد با نشستن در خانه های  خود کم کم  نسبت به تکمیل آن ها اقدام کنند .

در این نشست مهدی قطبی زاده مدیرکل تعاون خوزستان در سخنانی گزارشی از فعالیت های اداره کل تعاون خوزستان در سال جاری و گذشته به ویژه در بخش مسکن مهر و اشتغال را ارایه کرد .