روند اجرایی مسکن مهر در ماهشهر فعال است

دکتر طباطباییفارس: معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: به شهرهای خوزستان که هزینه آماده‌سازی زمین بالاست اعتبار می‌دهیم

سیدعباس طباطبایی در نشست کارگروه مسکن مهر ویژه شهرستان ماهشهر، سربندر و آبادان اظهار داشت: بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان ماهشهر قرار دارند که به دلیل پیشرفت مناسب آماده‌سازی با اختصاص اعتبار به آنها کمک می‌شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها در انتخاب مشاور و ناظر در چارچوب مقررات شهرهای جدید مختار هستند، گفت: کارگروه به اتحادیه‌های مسکن مهر شهرستان آبادان که اختلافاتی بین مشاور و اتحادیه دارند، مهلت 48 ساعته برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب مشاور و حل مشکل خود می‌دهد.
طباطبایی
سیدعباس طباطبایی دوشنبه شب در نشست کارگروه مسکن مهر ویژه شهرستان ماهشهر، سربندر و آبادان اظهار داشت: بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان ماهشهر قرار دارند که به دلیل پیشرفت مناسب آماده‌سازی با اختصاص اعتبار به آنها کمک می‌شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها در انتخاب مشاور و ناظر در چارچوب مقررات شهرهای جدید مختار هستند، گفت: کارگروه به اتحادیه‌های مسکن مهر شهرستان آبادان که اختلافاتی بین مشاور و اتحادیه دارند، مهلت 48 ساعته برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب مشاور و حل مشکل خود می‌دهد.
طباطبایی روند اجرایی مسکن مهر شهرستان ماهشهر را فعال ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که برخی از تعاونی‌ها با اتحادیه‌ها دارند، تصمیم گرفته شد که برخی از تعاونی‌هایی که مشکل ایجاد می‌کنند با در اختیار داشتن بلوک‌های مورد نظرشان کار خود را جداگانه ادامه دهند که در این زمینه می‌توانند به صورت گروهی نیز کار کنند.
وی به مصوبات سفر دور سوم ریاست جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: بنا به مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری به خوزستان، شهرستان‌هایی که کار آماده‌سازی سنگینی را بر عهده دارند و با مشکل مواجه هستند می‌توانند از اعتباراتی که به زودی برای آنها اختصاص داده می‌شود بهره‌مند شوند.
طباطبایی عنوان کرد: این مصوبه شامل شهرهایی است که زمین‌های لجنی و سست دارند و هزینه مالی آماده‌سازی آنها سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرهای ماهشهر و آبادان روند کار نسبتا خوب است ولی می‌توانست بهتر از این باشد. وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که برخی از تعاونی‌ها با اتحادیه‌ها دارند، تصمیم گرفته شد که برخی از تعاونی‌هایی که مشکل ایجاد می‌کنند با در اختیار داشتن بلوک‌های مورد نظرشان کار خود را جداگانه ادامه دهند که در این زمینه می‌توانند به صورت گروهی نیز کار کنند.
وی به مصوبات سفر دور سوم ریاست جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: بنا به مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری به خوزستان، شهرستان‌هایی که کار آماده‌سازی سنگینی را بر عهده دارند و با مشکل مواجه هستند می‌توانند از اعتباراتی که به زودی برای آنها اختصاص داده می‌شود بهره‌مند شوند.
طباطبایی عنوان کرد: این مصوبه شامل شهرهایی است که زمین‌های لجنی و سست دارند و هزینه مالی آماده‌سازی آنها سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرهای ماهشهر و آبادان روند کار نسبتا خوب است ولی می‌توانست بهتر از این باشد.