227 نامه ی مردمی در اهواز مورد رسیدگی قرار گرفت

مهندس غریب رضا

در ستاد ملاقات مردمی با شهروندان از جمله تعاونگران و متقاضیان تشکیل تعاونی استان در سفر سوم هیات دولت به استان خوزستان ، از سوی معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون تعداد 227 نامه مردمی که به ستاد اداره کل تعاون خوزستان ارجاع شده بود ، مورد رسیدگی قرار گرفت و پاسخ داده شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ،  بیشترین موضوع مراجعه کنندگان در زمینه های اشتغال، وام خوداشتغالی، تسهیلات بانکی و مسکن مهر بود .

همچنین برخی شهروندان که تقاضای اشتغال داشتند در زمینه تشکیل تعاونی راهنمایی شدند ضمن اینکه عده ای نیز که دارای مهارت های فنی و حرفه ای از جمله صنایع دستی بودند و نیاز به وام خود اشتغالی داشتند به دستگاه های ذیربط معرفی شدند.

از سوی دیگر ، عده ای هم مشکل مسکن داشتند که برای ثبت نام و تشکیل تعاونی یا شرکت در گروه های 3 تا 5 نفره به مسکن و شهرسازی معرفی شدند

این گزارش حاکی است : برخی از صاحبان تعاونی ها نیز تقاضای تسهیلات تکمیلی و اشتغالزایی داشتند که ان شاا... با همکاری و مشارکت بانک ها و استفاده از تسهیلات زودبازده و نیز بانک توسعه تعاون مشکلاتشان حل خواهد شد .