۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر به عضویت تعاونی‌های سهام عدالت  درمی‌آیند

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: مشمولان سهام عدالت ‪ ۶۰‬درصد جامعه را در بر می‌گیرند که در خوزستان ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر به عضویت تعاونی‌های سهام عدالت در خواهند آمد.

به گزارش شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان "مسعود صدری" در گردهمایی تعاونی‌های سهام عدالت خوزستان افزود: تعاونی‌های سهام عدالت منحصر به فرد هستند که بخش اعظمی از اقشار جامعه را در بر می گیرند.

وی با اشاره به تحقق سهم ‪ ۲۵‬درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه (‪ (۱۳۹۳‬گفت: سهم ‪ ۲۵‬درصد، سهم کوچکی از اقتصاد ملی نیست.

صدری در مورد مشکل مکان تعاونی‌های سهام عدالت گفت: با ابلاغ دولت مقرر شده سازمان توسعه ،نوسازی و تجهیز مدارس استانها برای هر تعاونی سهام عدالت، یک فضای ‪ ۲۰۰‬متری ساخته و در اختیار آن قرار دهد.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به اینکه تعاونی‌های سهام عدالت با اعتباراتی که دارند نباید از نظر امکانات ضعف داشته باشند، از مدیران تعاونی‌های سهام عدالت خواست تعاونی‌های خود را به سیستم رایانه‌ای مجهز کنند.