برای ایجاد اشتغال جوانان نباید منتظر دولت ماند

سید سعید هاشمی نور

دیگر نباید منتظر ماند تا از طریق دولت برای جوانان مان شغل ایجاد شود ؛ چرا که دولت ظرفیت استخدام و اشتغال ندارد.

مدیرعامل بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون خوزستان با بیان این مطلب در حاشیه همایش کار آفرینی و اشتغال تصریح کرد : امروزه می توان از طریق تشکل های غیر دولتی و با ایده ها و تفکرات نو آن هم با کم ترین سرمایه و انجام هزینه ، زمینه های ایجاد کسب و کار برای جوانان و کار جویان را فراهم آورد .

سید سعید هاشمی نور در ادامه به تشریح اهداف بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون پرداخت و بر ضرورت فراهم کردن زمینه های تحقق اصل 44 قانون اساسی برای حضور گسترده ی مردم در اقتصاد و تولید آن هم در قالب بخش تعاونی تاکید کرد و گفت : گروه بندی و سازماندهی کار جویان ، کار آفرینان و سرمایه گذاران داوطلب در قالب تشکل های تعاونی و توانمند سازی تعاونی های کوچک که قابلیت توسعه دارند به منظور ایجاد و مدیریت خوشه های کسب و کار و  شناخت توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان از اهداف بنیاد های توسعه کار آفرینی است .

وی بسط عدالت اجتماعی و کاهش تصدی گری دولت و تقسیم عادلانه ی منابع و ثروت جامعه را از دیگر هدف های بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون استان ها بر شمرد و با اشاره به برگزاری همایش کار آفرینی و اشتغال و معرفی ایده های نو و خوداشتغالی بدون سرمایه کسب کار که با حضور یک هزار نفر از کار جویان استان برگزار شد خاطر نشان کرد : حضور صاحبان طرح های اقتصادی و استادان دارای ایده و فکر از دانشگاه های دولتی و آزاد و کار جویان به عنوان متقاضیان اجرای طرح ها و پروژه ها به طور همزمان و با اهداف مشترک در یک موقعیت زمانی و مکانی واحد مانند : کارگاه های آموزشی و همایش ها می تواند این امکان را به آن ها بدهد تا با حداقل هزینه بیش ترین بهره برداری را کسب کنند .

 شایان ذکر است : این همایش به همت بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون خوزستان ، سازمان ملی جوانان استان و دفتر توسعه کار آفرینی و اشتغال شهید محراب بردبار برگزار شد .