تاکنون با تشکل‌ها در عرضه ماهی به بازار همکاری نشده است


مدیرعاملاتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزی‌پروران خوزستان گفت: ذخیره و عرضه ماهی به بازار برای تنظیم بازار ماهی و ایجاد تعادل در قیمت به برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق تشکل‌های آبزی‌پروری، سازمان بازرگانی و اداره‌ی شیلات نیاز دارد اما تاکنون تشکل‌های‌ آبزی‌پروری هیچگونه همکاری از بخش دولتی در زمینه عرضه ماهی به بازار ندیده‌اند.

سیدمصطفی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب عنوان کرد: اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی برای هماهنگی بازار و تعیین قیمت ثابت در سال از سازمان بازرگانی و اداره شیلات انتظار دارد با برگزاری جلسات با تشکل‌های آبزی‌پروری و نماینده‌ی تولید‌کنندگان به این هدف برسند.

وی افزود: نامه‌هایی برای تعیین نرخ به سازمان بازرگانی و شیلات فرستادیم اما تاکنون جوابی دریافت نشده این در حالی است که نبود نرخ در بازار به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود.

موسوی ادامه داد: برخی مواقع هنگامی که صید ماهی زیاد صورت می‌گیرد عرضه آن به بازار نیز افزایش می‌یابد و موجب کاهش قیمت عرضه ماهی به بازار می‌شود به‌طوری‌که هر کیلوگرم ماهی در بازار با 500 تا 800 تومان کاهش قیمت همراه می‌شود. همچنین در زمان کاهش صید نیز هر کیلوگرم ماهی به همین میزان افزایش می‌یابد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزی‌پروران خوزستان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک هفته عرضه زیاد و قیمت پایین باشد عرضه‌کنندگان صید و عرضه را به مدت کوتاه یک یا دو روزه متوقف می‌کنند و به دلیل کاهش عرضه ماهی قیمت در بازار بالا می‌رود. با کاهش عرضه تصمیم برای صید بیشتر می‌شود و با عدم هماهنگی تولیدکنندگان ماهی دوباره با افزایش صید و عرضه ماهی قیمت ماهی در بازار کاهش می‌یابد.

موسوی با بیان اینکه کاهش نیافتن قیمت ماهی در بازار خرده‌فروشی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود، تصریح کرد: عدم هماهنگی در بازار ماهی موجب تغییر قیمت ماهی در بازار عمده فروشی در کوتاه مدت می‌شود اما این تغییر قیمت در بازار خرده فروشی و بلندمدت نمایان نیست و تغییر ناچیزی می‌کند.

وی یادآور شد: اعضای اتحادیه به سازمان بازرگانی و اداره شیلات پیشنهاد می‌کنند که با همکاری با تشکل‌های آبزی‌پروری و پرورش‌دهندگان هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار را انجام دهند.