۶٠٠ خانواردر قالب طرح مسکن مهر در شهرستان ایذه خانه‌دار می‌شوند

فرماندار شهرستان ایذه گفت: حدود 600 عضو در قالب 2 پروژه مسکن مهر ادارات و مسکن مهر آزاد در شهرستان ایذه صاحب مسکن می‌شوند.

قدرت‌اله حمزه پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهارکرد: شهرستان ایذه همچون دیگر نقاط کشور و به‌دنبال توجه ویژه هیات دولت به طرح مسکن مهر، تعاونی‌هایی را تحت عنوان شرکت‌های تعاونی مسکن مهر در قالب 2 پروژه تشکیل داد.

وی با بیان این که به زودی آگهی مناقصه به منظور اجرای مرحله آماده‌سازی در پروژه مسکن مهر کارکنان ایذه صادر خواهد شد، خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات 11 تعاونی است که 185 عضو در تفاهم‌نامه‌ی اولیه‌ی آن حضور داشتند که پس از پالایش این تعداد به 155 عضو واجد شرایط رسید. در حال حاضر در مرحله‌ی عقد قرار داد واگذاری قرار داریم.

قدرت‌اله حمزه پور  تصریح‌کرد: مشاوره در طراحی اولیه نقشه‌ها، عملیات گمانه‌زنی و دریافت پروانه‌ از شهرداری به صورت تفکیکی برای هر یک از تعاونی‌ها از دیگر کارهای انجام شده در پروژه مسکن مهر کارکنان شهرستان ایذه است.

وی با اشاره به این که کار آماده‌سازی مسکن مهر تعاونی‌های آزاد ایذه به پایان رسیده است، گفت: 444 عضو در قالب سه تعاونی مسکن مهر در این شهرستان در بخش آزاد شرکت کرده اند.

فرماندار شهرستان ایذه بیان‌کرد: در حال حاضر کار آماده‌سازی کف پروژه به پایان رسیده و عملیات اجرایی پی آن آغاز شده است.