قطبی زاده : تعاون در استخدام و جذب افراد در دستگاه های مختلف نقشی ندارد 

مهدی قطبی زاده

مدیر کل تعاون خوزستان با اشاره به خبری مبنی بر این‌که مردم از این پس باید تقاضاهای مربوط به اشتغال خود را به وزارت تعاون بدهند، گفت: هنوز دستورالعملی از سوی وزارتخانه به ما ابلاغ نشده و این مطلب را تنها از مصاحبه‌های صورت گرفته در رسانه‌ها شنیده‌ایم.

مهدی قطبی‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب عنوان کرد: پس از صحبت وزیر در رسانه‌ها، تعدادی تماس تلفنی و مراجعه حضوری از سوی بیکاران به این اداره کل صورت گرفت که این افراد از اداره تعاون تقاضای کار کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی که مردم به اداره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان مراجعه می‌کنند، راهنمایی می‌شوند؛ در صورتی که متقاضیان تمایل به تشکیل تعاونی و فعالیت در قالب تعاونی نباشند اداره نمی‌تواند برای آن‌ها شغل ایجاد کند.

قطبی‌زاده یادآور شد: استخدام در دستگاه‌های مختلف در حوزه خود آن دستگاه‌ها می‌باشد و تعاون نمی‌تواند نقشی در استخدام و جذب افراد در دستگاه‌های مختلف داشته باشد

پیش از این شیخ‌الاسلامی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه‌ها و مراجعات بسیار زیاد برای اشتغال اعلام کرده بود که مردم بدانند از این پس باید تقاضاهای مربوط به اشتغال خود را به وزارت تعاون بدهند.


وی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی که مردم به اداره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان مراجعه می‌کنند، راهنمایی می‌شوند؛ در صورتی که متقاضیان تمایل به تشکیل تعاونی و فعالیت در قالب تعاونی نباشند اداره نمی‌تواند برای آن‌ها شغل ایجاد کند.

قطبی‌زاده یادآور شد: استخدام در دستگاه‌های مختلف در حوزه خود آن دستگاه‌ها می‌باشد و تعاون نمی‌تواند نقشی در استخدام و جذب افراد در دستگاه‌های مختلف داشته باشد.

به گزارش ایسنا، پیش از این شیخ‌الاسلامی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه‌ها و مراجعات بسیار زیاد برای اشتغال اعلام کرده بود که مردم بدانند از این پس باید تقاضاهای مربوط به اشتغال خود را به وزارت تعاون بدهند.