میلاد با سعادت رسول اکرم (ص)

و امام جعفر صادق (ع)

بر مسلمانان مبارک باد