پیش‌بینی ایجاد و حفظ سالانه ١٠ هزار شغل در خوزستان

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: بر اساس سند توسعه اشتغال استان، پیش‌بینی ایجاد و حفظ سالانه 10 هزار شغل شده است.

مهدی قطبی‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) عنوان کرد: بنا بر نام‌گذاری امسال به "همت و کار مضاعف" این اداره کل نیز اولویت برنامه‌های خود را در زمینه ایجاد تعاونی‌های اشتغال‌زا در بخش تولید و خدمات قرار داده است.

وی افزود: تلاش مضاعف برای حفظ شغل موجود در تعاون و ایجاد تعاونی جدید برای ایجاد شغل جدید در بخش تعاون از اولویت‌ها در سال جاری خواهد بود.

قطبی‌زاده تصریح کرد: در سال جاری پنج هزار شغل جدید ایجاد و زمینه برای حفظ پنج هزار شغل دیگر فراهم می‌شود. در مجموع در طول برنامه پنج ساله در بخش تعاون 50 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود.

مدیر کل تعاون خوزستان بیان کرد: یکی از راه‌های توسعه بخش تعاون، افزایش سهم بخش تعاون از طریق افزایش اعضا و سرمایه آن‌هاست که در نهایت افزایش اشتغال را در پی دارد. اولویت توسعه تعاونی‌ها با تعاونی‌های فراگیر شهرستانی و استانی است.

قطبی‌زاده ادامه داد: 70 درصد تعاونی‌های فراگیر را افراد دهک‌های پایین جامعه شامل افراد شناسایی شده بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیجیان بیکار، کارکنان و کارمندان بازنشسته تشکیل می‌دهند.

وی افزود: دولت در کمک به این تعاونی‌های فراگیر توجه ویژه‌ای دارد و اعتباراتی از محل درآمد واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی به صورت یارانه به این تعاونی‌ها پرداخت می‌شود.

مدیر کل تعاون خوزستان خاطرنشان کرد: دولت موظف است 30 درصد درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی را به بخش تعاون واگذار کند؛ تعاونی‌های فراگیر ملی در اولویت واگذاری این وجوه‌ قرار دارند.