دیدار معاون پژوهش ، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون با امام جمعه اهواز و استاندار خوزستان

دیدار دکتر حسینی نیا با امام  جمعه اهواز

دکتر حسینی نیا معاون پژوهش ، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون و هیات همراه با تفاق مدیرکل تعاون خوزستان با حضرت آیت ا... موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز و نیز دکتر حجازی استاندار خوزستان دیدار کردند

دیدار  دکتر حسینی نیا با آیت ا... موسوی جزایری

در این دیدار دکتر حسینی نیا از رهنمود ها ، حمایت ها و پیگیری امور بخش تعاونی استان از حضرت آیت ا... موسوی جزایری و نیز استاندار خوزستان تشکر و قدردانی کرد.

دیدار معاون وزیر تعاون با نماینده ولی فقیه در خوزستان

همچنین امام جمعه اهواز و استاندار خوزستان برای مدیرکل جدید تعاون خوزستان آرزوی توفیق و سربلندی و بر ضرورت توسعه بخش تعاونی به منظور ایجاد اشتغال جوانان در قالب تشکل های تعاونی تاکید کردند.