از بخش تعاونی در استان حمایتی نشده است


نماینده ی مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از بخش تعاونی در استان حمایتی نشده و لازم است که اداره های تعاون و شرکت های تعاونی که دو مسوولیت مهم اشتغال و مسکن را بر دوش دارند مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، عبدا... کعبی که در دیدار با مدیرکل تعاون خوزستان سخن می گفت افزود: علی رغم این که در قانون اساسی بر توسعه بخش تعاونی تاکید شده است اما از این بخش در اقتصاد کشور حمایتی نشده است . این در حالی است که برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌ و توزیع عادلانه ی درآمد ، حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا بسیار مهم است .

وی همچنین بر ضرورت توانمند‌سازی و حمایت از بخش‌ تعاونی در اقتصاد برای رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت : تجمیع پس اندازهای کوچک و ایجاد سرمایه های بزرگ و متراکم، باعث رشد اقتصادی پایدارتر و با استحکام بیشتری می شود  تا اینکه ثروت های انباشته شده در دست عده ی قلیلی سرمایه دار متمرکز باشد که تصمیم‌هایشان می‌تواند متکی بر سلیقه ها و نظرهای شخصی باشد.

نماینده ی مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره خیل عظیم متقاضیان اشتغال در استان ، خواستار حمایت دولت و تخصیص تسهیلات بانکی برای تشکیل شرکت های تعاونی و جذب جویندگان کار به ویژه در زمینه های صنایع جانبی ، پترو شیمی ، نفت و پالایش گاه  شد . در این دیدار مدیرکل تعاون خوزستان در سخنانی با اشاره به خالی بودن تعداد 40 پست سازمانی در اداره کل تعاون استان، خواستار حمایت و همکاری از سوی دستگاه های استان برای تکمیل ظرفیت نیروهای شاغل در اداره کل شد .

مسعود امینی در ادامه از ایجاد تفاهم نامه با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برای ادامه تحصیل اعضای دیپلمه شرکت های تعاونی در مقطع کاردانی خبر داد و آمادگی حوزه ی فعالیت خود را برای تشکیل شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی اشتغالزا از جمله ساخت و تعمیر کشتی در شهرستان آبادان اعلام کرد.