وزیر تعاون از "تعاونگران " تقدیر کرد



  "تعاونگران" تنها وبلاگ فعال و پر بیننده ی بخش تعاونی مورد تقدیر دکتر محمد عباسی وزیر تعاون قرارگرفت.

وبلاگ "تعاونگران" که از بهمن ماه سال  84 تاسیس و تا کنون به طور مداوم به روز شده است ، تنها وبلاگ فعال و پر بیننده ی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی است که تا کنون در دنیای مجازی بیش از 224 هزار بار مورد بازدید تعاونگران و علاقه مندان بخش تعاونی قرار گرفته است .

در این لوح تقدیر ، وزیر تعاون از همت و زحمات مستمر مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان در طول دوران مدیریت وبلاگ تعاونگران - که در زمینه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه به ویژه تعاونگران تلاش کرده ، تشکر و قدردانی شده است.

این "وب" با نشانی www.taavoniran.persianblog.ir با درج به روز خبرها ، گفت و گو ها ، یادداشت ها و اطلاعیه های بخش تعاونی توانسته نقش موثری در ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و آگاهی بینندگان با این بخش مردمی و نیز وزارت تعاون ، اداره های کل تعاون مراکز استان ها و اداره های تعاون شهرستان ها و دفاتر نمایندگی داشته باشد .