پنجاه میلیون شاخه گل بریده برداشت شد

مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه دزفول با بیان اینکه برداشت گل تا پایان اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد، گفت: 50 میلیون شاخه بریده شامل گل‌های رز، مریم و گلایول در این مدت برداشت شد.

عباس‌علی محمدی عنوان کرد: تعداد کمی از این میزان نیز از نوع لیلیوم و مروارید بوده است.

وی با اشاره به افزایش 10 درصدی برداشت گل در سال زراعی 88-89 نسبت به سال قبل از آن بیان کرد: گل‌های برداشت شده برای توزیع در کشور به تهران فرستاده می‌شود و تنها میزان کمی از آن در بازار گل استان توزیع می شود.