کانون بازنشستگان تعاون خوزستان تشکیل می شود


  به زودی کانون بازنشستگان اداره کل تعاون خوزستان تشکیل می شود.

مدیرکل تعاون خوزستان در نشست با بازنشستگان این اداره کل که در چند سال گذشته به افتخار بازنشستگی نایل شده اند گفت : کانون بازنشستگان اتاق فکر اداره کل تعاون استان است و در این اتاق می توان بهترین راهکارها را برای توسعه و ارتقای سطح فرهنگ تعاون ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مسعود امینی افزود: استان خوزستان دارای توانمندی ها و قابلیت های فراوانی است و در حقیقت یک کشور است .

ظرفیت های زیادی از کشور در این استان وجود دارد . باید فرصت های شغلی برای اشتغال جوانان شناسایی و آماده تا در قالب تعاونی های تولیدی و اشتغالزا اجرا شود. بنابراین، ضروری است که همه ی تعاونگران تلاشگر دست به دست هم دهند و با حمایت های مسوولان استان و کشور در راه کاهش مشکلات استان از جمله اشتغال و مسکن گام بردارند.

وی با تاکید بر ارتقای سطح دانش و آگاهی جوانان و استفاده از تجربه های بازنشسگان تصریح کرد: نگاه امروز جوانان ما باید نگاه ابوریحان بیرونی باشد. " بدانم و بمیرم یا ندانم و بمیرم. "

مدیرکل تعاون خوزستان افزود: باید با نگاه علم و دانش و آگاهی،  همت و تلاش مان را مضاعف کنیم و در خدمت به مردم فداکار و ایثارگر خوزستان از هیچ کاری دریغ نکنیم .

امینی با اشاره به این که خوزستان از نظر وسعت و انجام کار و تلاش مانند تعدادی از استان های کوچک نیست و نیاز به همت والا و تلاش خستگی ناپذیر دارد، خواستار افزایش پست های معاونان و تکمیل پست های خالی در اداره کل تعاون استان شد و خاطر نشان کرد: با تکمیل پست های خالی در  چارت سازمانی اداره کل و بکارگیری نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری می توان بیش از گذشته در راه اشتغالزایی و تامین مسکن متقاضیان کار و مسکن تلاش کرد.