سوم خرداد

سال روز آزاد سازی خرمشهر

بر ملت ایران

به ویژه ایثارگران 8 سال دفاع مقدس

مبارک باد