بانک توسعه تعاون به طرح های تعاونی تا سقف 70 درصد تسهیلات پرداخت می کند

جلیل کرمیمعاون مالی بانک تعاون استان خوزستان گفت: بانک تعاون به طرح های تعاونی تا سقف 70 درصد تسهیلات پرداخت می کند.

"جلیل کرمی" در حاشیه مراسم بهره برداری از 17 تعاونی صنعتی و حمل و نقل دریایی در خرمشهر افزود: بانک توسعه تعاون استان خوزستان به طرح های اقتصادی بخش تعاون 70 درصد و غیر تعاون30 درصد تسهیلات پرداخت می کند.
معاون مالی بانک تعاون استان خوزستان اظهار کرد:بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی به شرکت های تعاونی و غیر تعاونی تسهیلات بانکی پرداخت می کند.
کرمی از راه اندازی دو شعبه جدید این بانک تا دوماه آینده در لالی و هندیجان خبر داد و تصریح کرد:بانک توسعه تعاون هم اکنون 17 شعبه در شهرستان های استان دارد.
وی گفت: این تعداد بانک توسعه تعاون هم اینک با 85 درصد نیروی انسانی دانشگاهی مجرب فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: بانک توسعه تعاون به سیستم الکترونیکی به نام سمات مجهز است.
وی خواستار تعامل خوب و بیشتر مردم و سرمایه گذاران در راستای حمایت از اقتصاد خوزستان جهت اشتغالزایی و تولید شد