بهره برداری از یک واحد تعاونی تولیدی در شهرستان آبادان


یک واحد تعاونی تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان آبادان به بهره برداری رسید.

در آیینی با حضور مهندس احمد بیگدلی شاملو مدیرکل امور تعاونی های توزیعی وزارت تعاون و مسعود امینی مدیرکل تعاون خوزستان، یک واحد شرکت تعاونی تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان آبادان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، شرکت تعاونی بلوک سبز که در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع ساخته شده است و تعداد 8 نفر عضو دارد، سالانه 700 هزار بلوک خاکی و 500 هزار عدد بلوک سیمانی تولید می کند.

این واحد تعاونی تولیدی با سرمایه گذاری 200 میلیون تومان تسهیلات بانکی و 60 میلیون تومان آورده ی اعضا، زمینه ی اشتغالزایی 17 نفر را در شهرستان آبادان فراهم آورده است.