مجوز سرمایه گذاری برای ساخت 50 واحد صنعتی گرفته شد

جلسه ستاد راهبردی حمایت از بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان

مدیر کل تعاون خوزستان اعلام کرد : بنیاد های توسعه کارآفرینی و تعاون استان ها تهدیدی برای بخش های دولتی و خصوصی نیستند و قصد ندارند جای شرکت های در حال فعالیت را تنگ کنند ، بلکه با اجرای اصل 44 قانون اساسی ، و کاهش تصدی گری های دولتی ، بنیاد های توسعه کارآفرینی می توانند بستری را برای اداره تصدی های دولتی فراهم کنند که این فعالیت ها راکد نشوند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مهدی قطبی زاده - که در سومین جلسه ستاد راهبردی حمایت از بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان ، به ریاست معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان - سخن می گفت ، ساماندهی شرکت های مادرتخصصی در زمینه های مختلف و مورد نیاز استان ، ایجاد بانک های اطلاعاتی در زمینه های کارجویان ، کارآفرینان ، سرمایه گذاران و توانایی و مزیت های استان ، فراهم کردن بستر کمک های دولتی و فرصت های سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال پایداررا از هدف های بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان برشمرد و خاطرنشان کرد : بنیادهای توسعه کارآفرینی تشکل هایی غیر دولتی و ستادهای راهبردی به ریاست استانداران و جانشینی معاونان برنامه ریزی و با عضویت مدیران دستگاه ها ، دولتی هستند و می توانند زمینه های ارتباطات بین دستگاه ها و استفاده ی بهینه ازبانک های اطلاعاتی ، برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان را فراهم آورند .

همچنین مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان در سخنانی با اشاره به این که بنیاد توسعه از طریق تاسیس شرکت های مادر تخصصی ، مجتمع ها ، شهرک ها و شرکت های کسب و کار ارزش افزایی می کند ، تصریح کرد : بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی و با هدف جلوگیری از تکاثر ثروت در دست گروه های خاص و تبدیل نشدن دولت به کارفرمای مطلق ایجاد و شروع به فعالیت کرده است .

دکتر محمد هاشم پور افزود : بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون به دنبال مردمی کردن اقتصاد ملی است و برای اشتغال پایدار و ایجاد ثبات اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی تلاش می کند .

وی در ادامه از تدوین 21 عنوان استاندارد فرآورده های خرما با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های تحقیقات خرما ، ثبت 5 شرکت تعاونی ، پیگیری 10 شرکت در شرف تاسیس ، کسب مقام اول از نظر سهمیه بندی میزان جذب کمک های بنیاد ملی بین 30 استان کشور خبر داد و گفت : مجوز سرمایه گذاری برای ساخت 50 واحد صنعتی در منطقه آزاد اروند گرفته شده است .

دکتر هاشم پور سپس از ستاد راهبردی حمایت از بنیاد توسعه کارآفرینی خواستار تصویب 400 طرح پیشنهادی برای 20 شهرستان و 20 دستگاه دولتی به ازای هر طرح 50 میلیون ریال ، تصویب 500 میلیارد ریال برای زیرسازی و تهیه بستر مجتمع صنعتی خرما در سفر دوم ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به خوزستان به عنوان تملک سرمایه ای شرکت تعاونی مادر تخصصی خرمای طلایی اروند ، تصویب 30 میلیارد ریال کمک بلاعوض ریاست جمهوری برای اجرای طرح های بنیاد در سفر دوم به خوزستان ، عضویت بنیاد در کارگروه های مختلف استان ، واگذاری مکان مناسب با تجهیزات لازم برای ادامه فعالیت بنیاد و همکاری استانداری و منطقه آزاد اروند در واگذاری 200 هکتار زمین برای اجرای مجتمع صنعتی خرما شد .

در ادامه ی این جلسه معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در سخنانی با بیان این نکته که ما مشکل اعتباری نداریم ، خواستار ایجاد بانک های اطلاعاتی ، اطلاع رسانی به موقع و صحیح و ایجاد تعامل و ارتباط منطقی بین دستگاه ها و حمایت دستگاه های اجرایی از بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان شد و قول مساعد داد در زمینه ی تامین اعتبار زیرسازی و تهیه بستر مجتمع صنعتی خرما و نیز به میزانی که وزارت تعاون به بنیاد توسعه کارآفرینی مساعدت کند از محل منابع داخلی استان کمک نماید .