یاد خورشید انقلاب اسلامی ایران

و قیام ١۵ خرداد گرامی باد