ساخت محورهای ورودی و خروجی بلوار اصلی سایت مسکن مهر آبادان


فرماندار آبادان گفت: ستاد مسکن مهر آبادان به منظور اجرای طرح مسکن مهر برای 5700 واحد مسکونی زمین آماده کرده است.

سیدخلف موسوی درگفت‌وگو با یسنا  با بیان این مطلب اظهارکرد: تاکنون 3742 واحد در مرحله پی‌کنی و سنگ کاری قرار دارد که از این تعداد 2718 واحد در مرحله‌ی قالب‌بندی و آرماتور بندی، 2318 واحد در مرحله‌ی بتن‌ریزی،‌ 1535 واحد در مرحله‌ی تهیه آهن آلات و منتاژ، 702 واحد در مرحله ساخت اسکلت و 310 واحد در مرحله اجرای سقف است.


 

وی افزود: متقاضیان نهایی تعیین شده در طرح مسکن مهر آبادان 5344 نفر هستند که برای این تعداد 5700 واحد مسکونی زمین آماده شده است.

 

موسوی در مورد هزینه‌های آماده‌سازی زمین طرح مسکن مهر آبادان گفت: حدود یک میلیون تومان از میزان اعتبار آماده‌سازی توسط دولت تامین می‌شود و یک میلیون تومان دیگر نیز توسط تعاونی‌ها پرداخت خواهد شد.

 

وی افزود: آماده‌سازی سایت مسکن مهر در قراردادی بین اتحادیه مسکن مهر و پیمانکار منعقد شده است.

 

موسوی تصریح کرد: آماده‌سازی سایت مسکن مهر به عهده‌ی اتحادیه مسکن مهر است و دولت در این زمینه مبلغ یک میلیون تومان برای هر یک از اعضاء اختصاص داده است.

 

فرماندار آبادان بیان کرد: بنا به دستور استاندار، احداث محورهای ورودی و خروجی بلوار اصلی سایت مسکن مهر آبادان با تامین اعتبار از سوی استانداری توسط شهرداری آبادان با هزینه‌ی بالغ بر یک میلیارد تومان آغاز شده است.