تشکیل ٩٢ تعاونی ویژه بانوان تا پایان امسال در استان

مدیرکل تعاون خوزستان از تشکیل 92 تعاونی ویژه بانوان تا پایان امسال در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، مسعود امینی " اظهارداشت: این تعاونی ها پس از راه اندازی در زمینه های  تولیدات کشاورزی، صنعتی، خدمات مشاوره و درمانی، آموزشی، فرهنگی، صنایع دستی، غذایی، فرش دستباف و پوشاک به فعالیت می پردازند.

وی منظور از اجرای این طرح را ایجاد زمینه مناسب برای حضور بانوان در بخش های تولیدی و خدماتی برشمرد و خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 700 نفر از بانوان استان مشغول به کار خواهند شد.

مدیرکل تعاون خوزستان در ادامه، برگزاری دوره های آموزشی و اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون به طرح توجیهی بدون محدودیت اعتباری را از جمله خدمات اداره کل تعاون در استان برشمرد.

امینی گفت: تا کنون 371 شرکت تعاونی فعال و دردست اجرا ویژه بانوان با سه هزار و 900 فرصت شغلی در 22 شهرستان استان ایجاد شده است.