تعاونی‌ های مسکن مهر هفتکل در حال شناسایی پیمانکار

شرکت های تعاونی‌ مسکن مهر شهرستان هفتکل در حال شناسایی پیمانکار هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، رییس اداره تعاون شهرستان رامهرمز با بیان این خبر افزود:بعد از عقد قرار داد با پیمانکار ان شاا... در تیرماه جاری عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرستان هفتکل آغاز خواهد شد.

ناصر نریمی گفت: با پیگیری های فرماندار هفتکل یازده و نیم هکتار زمین برای 322متقاضی واجد شرایط طرح مسکن مهر در این شهرستان آماده و به 60 درصد از آنان واگذار شده است که 45 نفر در مرحله ثبت قرارداد هستند.

وی افزود: همچنین یک زمین هشت هکتاری برای 130تا 200متقاضی مسکن مهر در نظر گرفته شده که به زودی با پیگیری های فرماندار هفتکل، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

رییس اداره تعاون شهرستان رامهرمز همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساخت 30 واحد مسکونی متعلق به گروه‌های خود مالک طرح مسکن مهر در شهرستان هفتکل خبر داد.