معاونان امور تعاونی ها و اداری مالی تعاون استان معرفی شدند


در حکمی از سوی مدیرکل تعاون خوزستان، "اقبال عالی پور" به عنوان معاون اداری مالی و "محمد خلیفه" به عنوان معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون خوزستان معرفی و مشغول به کار شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، مسعود امینی در آیین معارفه معاونان اداری مالی و امور تعاونی های اداره کل تعاون استان، در سخنانی نقش کار را در زندگی انسان مهم توصیف کرد و گفت: انسان باید به کاری که انجام می دهد علاقه و پشتکار داشته باشد. چرا که پشتکار انسان را موفق می کند و بهترین نردبان ترقی او به شمار می رود.

وی افزود: اساس امید پشتکار است . یک شخص فعال و با پشتکار هیچ وقت در مقابل ناملایمات و شکست ها خسته و فرسوده نمی شود . امید برای همه لازم است . با وجود امید، انسان به سهولت می تواند مصایب و سختی های زندگانی را تحمل کند.

مدیرکل تعاون خوزستان در ادامه ، معاونان جدید را تلاشگرانی فکور، مجرب و با هدف برشمرد و بر ضرورت تولید فکر و اندیشه برای ارتقای جایگاه تعاون در کشور و رفاه حال کارکنان تعاون و خانواده های آنان تاکید کرد.

در این آیین اقبال عالی پور و محمد خلیفه در سخنانی با اشاره به سرمایه گذاری ها و حمایت های صورت گرفته در بخش های دولتی و خصوصی در گذشته، از تلاشگران تعاون خواستند برای رسیدن به اهداف بخش تعاونی، ضمن حفظ انسجام و وحدت و به کارگیری تجربه و دانش خود، از فرصت های به دست آمده نیز استفاده های لازم را به عمل آورند.

در این آیین همچنین از تلاش های محمد خلیفه معاون پیشین اداری مالی تعاون خوزستان قدردانی شد.