اداره های برتر در هفته ی تعاون تشویق می شوند


مدیرکل تعاون خوزستان اعلام کرد: اداره های برتر در هفته ی تعاون معرفی و مورد تشویق قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، مسعود امینی در نشست با رییسان اداره های تعاون شهرستان هاگفت: اداره های تعاون که در نیمه ی اول سال جاری بهترین عملکرد را داشته باشند در هفته ی تعاون تشویق و از خدمات آنان به نحو شایسته ای قدردانی خواهد شد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل اتاق فکر در بخش تعاونی استان تاکید کرد و ترویج و اشاعه فرهنگ کار گروهی، اعتلا و ارتقای سطح بهره وری در اداره های تعاون و تقویت همکاری و مشارکت فکری تعاونگران برای افزایش خلاقیت و نوآوری و به کارگیری راهکارهای خلاقانه فردی و گروهی را از اهداف اتاق های فکر برشمرد.

وی از شرکت های تعاونی خواست با ورود به سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها(خود اظهاری) پیشرفت فیزیکی خود را ثبت کنند.

امینی از رییسان اداره های تعاون شهرستان ها خواست نسبت به تشکیل ستادهای هفته تعاون در حوزه های مسوولیت خود اقدام و تصمیم های لازم را برای هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن این هفته اتخاذ کنند و به مرحله ی اجرا درآورند.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی تعاونی های برتر برای تقدیر از آنان در هفته ی تعاون تاکید کرد.