تشکیل ٨  تعاونی جدید در آبادان

رییس اداره تعاون آبادان گفت: در سه ماه نخست امسال تعداد ٨ شرکت تعاونی جدید در این شهرستان ثبت و تشکیل شد.

"سید ناصر مشعشعیان" افزود: به منظور ایجاد و تامین شرایط و امکانات برای افراد جویای کار و کمک به توسعه اقتصادی منطقه، این تعداد شرکت تعاونی  تشکیل شده و با این اقدام 286 فرصت شغلی برای جوانان و افراد جویای کار فراهم شده است.

وی افزود:  تعاونی های جدید که با سرمایه گذاری 55 میلیارد ریال تشکیل شده در زمینه های حمل و نقل دریایی ، مسکن مهر و تعاونی مرزی ، خدماتی فعالیت خواهند کرد.