طرح تعاونی دانش محور در خوزستان اجرا می‌شودمهدی قطبی‌زاده مدیر کل تعاون خوزستان

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: طرح تعاونی دانش محور با هدف ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بویژه افرادی که طرح ابتکاری دارند، در استان خوزستان اجرا می‌شود.

مهدی قطبی‌زاده توضیح داد: در راستای اجرایی شدن طرح تشکیل 30 تعاونی دانش محور در کشور، در هر استان حداقل یک تعاونی دانش محور تشکیل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر رایزنی و مذاکره با دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاههای آزاد هستیم تا دانشگاهی که توان و تمایل به همکاری با بخش تعاون را دارند مشخص شود.

قطبی‌زاده عنوان کرد: این تعاونیها عامل ارتباطی بین فارغ التحصیلان و مراکز رشد دانشگاه از یک سو و بخش تعاون و دانشگاه از سوی دیگر محسوب می‌شوند. به همین منظور افراد فارغ‌التحصیل و جویای کار لازم است با مراکز رشد دانشگاهها در ارتباط باشند.