نوسان قیمت ماهی تنها به نفع دلالان و به زیان مصرف کنندگان است

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروران خوزستان گفت: در ماه‌های اخیر به ویژه با آغاز فصل تابستان نوسان در قیمت برخی از انواع ماهی‌ها به یک هزار تومان رسید.

سید مصطفی موسوی در گفت و گو با (ایسنا)عنوان کرد: علت این مسئله گرمای هوا و وابسته بودن بازار عمده فروش به صادرات به کشور عراق است که موجب کاهش میزان مصرف می‌شود.

 

وی افزود: عدم هماهنگی بین پرورش دهندگان ماهی و عرضه در بازار منجر به ایجاد نوسان شدید در قیمت ماهی در بازار می‌شود. به این صورت که کاهش قیمت ماهی در یک مقطع موجب کاهش انگیزه عرصه ماهی به بازار می‌گردد. افزایش گرمای هوا نیز موجب کاهش کیفیت ماهی از لحاظ بهداشتی می‌شود.

موسوی تاکید کرد: نوسان در قیمت ماهی فقط به نفع دلالان و واسطه‌ها و به زیان مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

 

وی گفت: برای رفع این مشکل نیاز است یک تشکل یا اتحادیه با همکاری ادارات و سازمانهای مربوطه برای ساماندهی عرضه ماهی به بازار ایجاد شود و مصرف کنندگان بتوانند ماهی را با قیمت واقعی خریداری کنند.