آغاز به‌کار کمیته اشتغال و کارآفرینی در این اداره کل

مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: به منظور تحقق برنامه پنجم توسعه به ویژه برنامه پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال در سال 89 که توسط شورای اشتغال استان مصوب شده است کمیته اشتغال و کارآفرینی در این اداره کل راه‌اندازی و آغاز بکار کرد.

مسعود امینی در گفت و گو با (ایسنا)  عنوان کرد: این کمیته موظف است متناسب با سهم ایجاد اشتغال این اداره کل، برنامه‌ریزی و راه‌کارهای اجرایی را تدوین، ابلاغ، پیگیری و نظارت کند. وی افزود: بر اساس برنامه پنجم پیش‌بینی شده این اداره کل در طول برنامه بیش از 20 هزار شغل در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات در قالب ایجاد تعاونی جدید و افزایش ظرفیت تعاونی‌های موجود اقدام نماید.

مسعود امینی گفت: همچنین بر اساس سند اشتغال استان پیش‌بینی می شود چهار هزار و 456 شغل در سال جاری در بخش تعاونی استان ایجاد شود که 683 شغل در بخش کشاورزی، یک هزار و 240 شغل در بخش صنعت و 2 هزار و 532 شغل در بخش خدمات تعاونی خواهد بود.

مدیر کل تعاون استان خوزستان بیان کرد: همچنین کمیته اشتغال اداره کل تعاون، ادارات شهرستان را مکلف خواهد کرد زمینه‌های اشتغال در بخش تعاونی و قابلیت‌های ایجاد یا توسعه تعاونی‌ها در شهرستان‌ها را شناسایی نمایند.