واگذاری زمین برای ساخت  ۴۱هزار واحد مسکونی مهدی قطبی زاده مدیر کل تعاون خوزستان

مدیر کل تعاون خوزستان از واگذاری زمین برای ساخت  41 هزار و  771 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، مهدی قطبی زاده گفت: از میان 99 هزار و 615 نفر متقاضی واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی، تا کنون 41 هزار و 771 نفر آنان توانسته اند با انعقاد تفاهمنامه با این سازمان زمین دریافت کنند .
قطبی زاده افزود: این تعداد متقاضی در قالب 1119 تعاونی مسکن ساماندهی شده اند . وی تعداد افرادی را که با پرداخت 10 میلیون ریال برای آماده سازی زمین در قالب تعاونی های مسکن سازماندهی شده اند را 14 هزار و 955 نفر در قالب 484 تعاونی بر شمرد و ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط مسکن که در قالب تعاونی ها ساماندهی شده اند تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که این مبلغ را به حساب تعاونی های مسکن خود نزد شعب صندوق تعاون در شهرستان ها واریز کنند.
قطبی زاده تاکید کرد: در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی و فرد واجد شرایط دیگری جایگزین آنها می شود.
وی تعداد ثبت نام شدگان در سایت مسکن مهر استان را 312 هزار و 101 نفر عنوان کرد.