فرا رسیدن سالگرد غروب خورشید عشق (امام خمینی "ره" )


و قیام خونین 15 خرداد

 
تسلیت باد