توزیع فرم‌های اولیه سهام عدالت کارگران در خرمشهر آغاز شد
فارس: رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت خرمشهر گفت: توزیع فرم‌های اولیه سهام عدالت کارگران در این شهرستان آغاز شد.

شهرزاد جلیلیان اظهار داشت: ثبت‌نام کارگران به‌منظور دریافت سهام عدالت در شهرستان خرمشهر آغاز شده است.
وی افزود: در این مرحله کارگران و مشاغل آزادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند با دریافت فرم نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.
‌رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت خرمشهر ادامه داد: بر این اساس و در این مرحله کارگران و مشاغل آزاد با مراجعه به جهادکشاورزی شهرستان نسبت به دریافت فرم اولیه ثبت‌نام اقدام می‌کنند.
جلیلیان تصریح کرد: این فرم‌ها تنها اطلاعات اولیه افراد را شامل شده و دریافت و تحویل آنها به منزله سهام‌دار شدن افراد نیست.
وی اضافه کرد: در اریبهشت ماه امسال حدود 8 هزار فرم اولیه ثبت‌نام در شهرستان توزیع شد که برخی از صاحبان مشاغل و کارگران از جمله کارگران عضو خانه کارگر این فرم‌ها را دریافت کردند.
رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت خرمشهر خاطرنشان‌کرد: فرم‌های کنونی نیز مخصوص کارگران روزمزدی است که عضو خانه کارگر نبوده و یا در مرحله قبل موفق به انجام ثبت‌نام اولیه نشدند.
جلیلیان افزود: در این مرحله 2 هزار فرم اولیه ثبت‌نام در اختیار شهرستان قرار گرفته است که کارگران به مدت 10 روز باید با مراجعه به جهادکشاورزی فرم‌ها را دریافت کنند و پس از پرکردن آنها را در همان محل دریافت تحویل دهند.
وی گفت: به دلیل اینکه اطلاعات ارائه شده در این فرم‌ها به دبیرخانه مرکزی تهران برای بررسی و انجام استعلام ارسال می‌شود، زمان ارسال فرم‌های اولیه تا دریافت دعوتنامه حداقل شش ماه زمان خواهد برد.
رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت خرمشهر در خصوص پرداخت سود سهام عدالت نیز تصریح کرد: فعلاً هیچ خبری مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت به هیچ‌یک از سهام‌داران اعلام نشده است.
جلیلیان در خصوص سهامداران خرمشهری نیز گفت: در خرمشهر تاکنون 70 هزار سهام‌دار وجود دارد که از این بین خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، روستائیان، شاغلان آموزش و پرورش و بازنشستگان سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.