19 شعبه به سیستم شتاب پیوست

معاون اداره شعب بانک توسعه تعاون خوزستان گفت: 19 شعبه این بانک همزمان با سایر شعب بانک توسعه تعاون در کشور به سیستم شتاب پیوست.

جلیل کرمی عنوان کرد:  با پیوستن این شعب به سیستم شتاب متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک نسبت به دریافت کارتهای عابر بانک اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تمام 19 شعبه بانک توسعه تعاون در خوزستان مجهز به سیستم شتاب بانکی هستند و قابلیت استفاده از کارتهای بانکی را دارند.

معاون اداره شعب بانک توسعه تعاون خوزستان یادآور شد: هفتم مردادماه با حضور رییس جمهور 313 شعبه بانک توسعه تعاون به شبکه گسترده بانکی پیوست.