تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز کارآفرین برتر شد


شرکت تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز در جشنواره کارآفرینان برتر استان، کارآفرین برتر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خوزستان، علی عسکر هرمزی مدیرعامل تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز موفق به عنوان کارآفرین برتر استان در بخش کشاورزی شد و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کرد.


در لوح تقدیر تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز که به امضای استاندار خوزستان رسیده، آمده است : "دورنمای ایرانی آباد، سرافراز، توسعه یافته و عدالت پرور با عزم راسخ و همت بلند شما کارآفرینان تحقق می یابد.

ایده پردازی و خلاقیت مبتنی بر دانش و فن آوری، توسعه ملی در مسیر بومی سازی صنعت، کشاورزی و خدمات را شتابی شگرف می بخشد.

تلاش های بی وفقه گرانقدر شما در گسترش ظرفیت های سرمایه گذاری و اشتغال در کشور را پاس می داریم و توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم."


شایان گفتن است: شرکت تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز در سومین جشنواره کارآفرینان برتر استان خوزستان در سال 87 نیز در زمره ی کارآفرینان برتر استانی در بخش کشاورزی انتخاب شد و لوح تقدیری با امضای وزیر کار و امور اجتماعی دریافت کرد.