واگذاری ٣٧ هزار واحد مسکونی مسکن مهر در خوزستان

فارس:‌ معاون امورتعاونی‌ها در اداره کل تعاون خوزستان از واگذاری 37هزار واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر تا اواخر امسال در شهر‌های مختلف استان خبر داد.

مهندس محمد‌حسین نوریایی اظهار داشت‌: تمام متقاضیانی که در خوزستان برای پروژه مسکن مهر در سامانه وزارت تعاون ثبت نام کرده‌اند، 376 هزار و 650 ‌نفر هستند که از این تعداد 359 هزار و 387 نفر واجد شرایط هستند.
معاون امور تعاونی‌های اداره کل تعاون خوزستان گفت‌: ‌228 هزار و 342 نفر دارای شرایط چهارگانه به منظور اخذ زمین و انعقاد تفاهمنامه هستند که 66 هزار و 493 نفر آن در قالب تعاونی و 161هزار و 849 نفر در قالب گروه‌های سه تا پنج نفره به بخش مسکن و شهر‌سازی معرفی شده‌اند.
به گفته این مقام مسئول، ‌سهمیه استان خوزستان برای پروژه مسکن مهر در فاز نخست 57 هزار واحد مسکونی است که طبق پیش‌بینی‌های منظور شده، 37 هزار واحد آن تا اواخر سال‌جاری در شهر‌های مختلف استان واگذار می‌شود.
وی درباره نخستین واگذاری‌های مسکن مهر در خوزستان افزود: در پروژه فرهنگیان خرمشهر ‌‌‌(تعاونی کوی معلم) از 438 واحد مسکونی ‌‌80 واحد آن در هفته آخر شهریور ماه به متقاضیان واگذار می‌شود.
نوریایی همچنین خاطر نشان کرد: فوندانسیون 2 هزار واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر در شهر جدید رامین هم تا آخر شهریور ماه به پایان خواهد رسید.