جمع صمیمانه چهار تن از مدیران کل تعاون استان ها


به ترتیب از راست: مسعود امینی مدیرکل تعاون خوزستان، لطف اله جشن ساز مدیرکل تعاون کهگیلویه و بویر احمد، علیرضا بصیری مدیرکل تعاون گلستان، محمد مهدی اعلایی مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی